Τα Νύχια του Θεού

GOD’S NAILS, Alexandros Psychoulis, in situ installation, 
a.antonopoulou.art,  Athens, Greece, March 2012 
 
Communication: Yannis Arvanitis, Doxa Glava 
 
Catalogue (GR) 
Making-of Video 
a.antonopoulou.art 
psychoulis.blogspot.com
 
Τα Νύχια του Θεού, Aλέξανδρος Ψυχούλης, in situ εγκατάσταση, 
a.antonopoulou.art, Αθήνα, Μάρτιος 2012 
 
Επικοινωνία: Γιάννης Αρβανίτης & Δόξα Γκλαβά 
 
Κατάλογος (GR) 
Making-of Video 
a.antonopoulou.art 
psychoulis.blogspot.com